PROJEKT
DOBRÝ TRÉNER

Je najkomplexnejší celoročný kurz pre silovo-kondičných trénerov
a nadšencov na Slovensku.

Vytvorený a vedený Radovan "RadyActive" Gergeľom

how to make your own website

Nestačil oficiálny "akreditovaný" trénerský kurz?
Si na správnom mieste!

Som Radovan Gergeľ 

Zo slova "fitness" sa stal priemysel, ktorý sa odklonil od pôvodnej myšlienky - zlepšovať zdravie ľudí. Preto som zmenil svoje životné poslanie a začal "slúžiť" práve viac ľudom.   

Som zakladateľom Rady Active, autorom, silovo-rýchlostno-kondičným trénerom a výživovým poradcom. Som bývalý člen špeciálnych jednotiek toho času bojujúci už iba proti nepravdám, mýtom a zlozvykom, ktoré kolujú v žilách našej chorľavej, boľavej, obéznej a čoraz menej sa pohybujúcej spoločnosti.

Z vášne k štúdiu výživy som absolvoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v programoch "Bezpečnosť krmív a potravín", ako aj "Trh a kvalita potravín."

Z nadšenia odovzdávať know-how a skúsenosti som založil Projekt Dobrý Tréner, na ktorý ste práve prišli. 

V súčasnej dobe vediem športovo-vzdelávacie centrum DAVAJ MAKAJ v Košiciach, kde prebiehajú aj všetky školenia a iné vzdelávacie aktivity.

Misia je jasná: VIAC AKTÍVNYCH ĽUDÍ PRE ZDRAVŠÍ SVET.

Moja cesta...

Kurzy, semináre, konferencie a iné - skrátka to, čo kreovalo moju cestu

⦿ MOTIVACE – PhDr. Marian Jelínek, Ph.D (online, 2023)
⦿ 7. Medzinárodná športová konferencia, EduFyt (Banská Bystrica, 2023)  
Kondičná príprava v tímových športoch, Different Athletics (Trnava, 2023) 
⦿ Testovanie a tréning výbušnej sily pri šprinte a skokoch, Henk Kraaijenhof (Košice, 2023
⦿ Tréner I. kvalifikačného stupňa vo fitness, kulturistike a silovom trojboji, SAFKST (obnovenie certifikácie, 2023)
⦿ Sprint Mechanics for Acceleration Performance (Banská Bystrica, 2023)
⦿ Psychológia v tímovom športe (Košice, 2023)
⦿ The Painful Shoulder, Adam Meakins (online, 2023
⦿ Diploma Strength and Conditioning for Football - The Basics of our Style of Play; Barça Innovation Hub (online, 2023)
⦿ International Scientific Conference Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health (online, 2023)
⦿ Hamstring, Health and Performance (Bratislava, 2022)
⦿ Baseline footwork biomechanics : Visual cues and practical implications; Cyril Genevois (online, 2022)
⦿ Basic principles of biomechanics applied to tennis; Cyril Genevois (online, 2022)
⦿ Biomechanics of tennis groundstrokes : Visual cues and practical implications; Cyril Genevois (online, 2022)
⦿ What We Need is Speed, Scientific Practice of Getting Fast, Henk Kraaijenhof (Banská Bystrica, 2022)
⦿ Odborná konferencia: Koučovanie top športovcov, NŠC (Bratislava, 2022) 
⦿ 3. Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit (Bratislava, 2020)
⦿ DYNAMAX Coach (Košice, 2020)
⦿ Dosáhni naturálního maxima - IMV (Košice, 2019)

⦿ 1. československá evidence based konference o výživě (Ostrava, 2019)
⦿ Konferencia: Výživa a Prevencia, Zdravo a fit (Bratislava)
⦿ Talent a výkon, Marian Jelínek (Košice, 2019)
⦿ DMITRY KLOKOV - Weightlifting seminar (Maďarsko - Budapešť, 2019)
⦿ Dr. Brad Schoenfeld - Training nad Nutrition to maximize muscle growth (Praha, 2019)
⦿ Celodenní kurz Moderní Výživy, Institút Moderní Výživy (Košice, 2019)
⦿ McGill Method Level 3: High performance training (Holandsko, 2019)
⦿ McGill Method Level 2 - Assessment: Converging on a precise diagnosis (Holandsko, 2019)
⦿ McGill Method Level 1 - Foundation for the pain-free back (Holandsko, 2019)
⦿ Medzinárodný kongres športovej medicíny (Senec, 2019)
⦿ 3. Športová konferencia, Banská Bystrica
⦿ Školení Jídlověda, Margit Slimáková (Praha, 2019)
⦿ Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii, Zdravo a Fit (Bratislava, 2019)
⦿ 2. Fyzio&Šport konferencia; Zdravo a Fit (Bratislava, 2018)
⦿ DNS KONGRES (Praha, 2018)
⦿ Seminár INSTITUTU moderní výživy (Bratislava, 2018)
⦿ Výživný pohyb, Vlado Zlatoš (Bratislava, 2018)
⦿ NCSC phase 1 (National certificate of Strength a Conditioning) - Elite Performance Institute, Karl Gilligan (Praha, 2018)
⦿ Seminár Hybrid Athlete, Alex Viada (Praha, 2018)
⦿ Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit (Žilina, 2018)

⦿ Funkční stabilizace lopatek, Martin Snášel (Košice, 2017)
⦿ Problematika a rozbor hýžďových svalů a kyčlí v tréninku, Martin Snášel (Košice, 2017)
⦿ Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2017" (Banská Bystrica, 2017)
⦿ Mike Robertson Seminar (Poľsko - Wroclaw, 2017)
⦿ Nové trendy v optimalizácii športovej výkonnosti, konferencia (Bratislava, 2017)
⦿ Zdravý životný štýl, Pohyb ako liek, seminár (Trebišov, 2017)
⦿ Cesta k víťazstvu: Strach ako energia (Marian Jelínek, Košice, 2017)
⦿ Športová konferencia (Banská Bystrica, 2017)
⦿ Primal Movement Chains, Dr. Perry Nickelstona (Praha, 2017)
⦿ Tréner CFSC LEVEL 2, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov, 2017)
⦿ Wim Hof Method (Vranov nad Topľou, 2017)
⦿ Ultrasound Measurement of Subcutaneous Adipose Tissue (Rakúsko – Graz, 2016)
⦿ IASMS Conference, BODY COMPOSITION, HEALTH AND PERFORMANCE (Rakúsko - Graz, 2016)
⦿ Sport Science and Fitness Congress (Nemecko - Kolín, 2016)
⦿ Revolution Strong Summit (online, 2016)
⦿ Tréner TFW, Training For Warriors (Martin Rooney, Dánsko - Svenborg, 2016)
⦿ Functional Training Summit (Nemecko – Mníchov, 2016)
⦿ Držanie tela (lordóza), Daniel Muller (Trnava, 2016)
⦿ Držanie tela (kyfóza), Daniel Muller (Trnava, 2016)

⦿ Building The Ultimate Back: From Rehabilitation to High Performance, Sturart McGill (Írsko - Dublin, 2016)
⦿ Complete Shoulder and Hip Workshop, Dean Somerset/Tony Gentilcore (BarBarGym Praha, 2016)
⦿ Ukončenie magisterského štúdia na UVLF v prgrame "Trh a kvalita potravín" (Košice, 2016)
⦿ Tréner CFSC LEVEL I, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov, 2015)
⦿ DNS SPORT I (Praha, 2015)
⦿ Programming Made Simple, Michael Son (Košice, 2015)
⦿ Original Strength Foundation Level I (Praha, 2015)
⦿ Straight Arm Strength Workshop, Aleks Salkin (Praha, 2015)
⦿ Drep /Benchpress/Mŕtvy Ťah, Martin Snášel (Košice, 2015)
⦿ MMA Prehab, Martin Snášel (Košice, 2015)
⦿ Welko, Sportovní výživa (Košice, 2015)
⦿ Kettlebell STRONG, Geoff Neupert (Praha, 2014)
⦿ Diagnostika: Vyhodnocení – trénink, Martin Snášel (Košice, 2014)
⦿ Core Level I, Martin Snášel (Košice, 2014)
⦿ Funkčný dynamický strečink - Martin Snášel (Košice, 2014) 
⦿ Roller/Ball Mobility - Martin Snášel (Košice, 2014)
⦿ Ukončenie bakalárskeho štúdia na UVLF v programe "Bezpečnosť krmív a potravín" (Košice, 2014)
⦿ Propriofoot Concept (Žilina, 2013)
⦿ Tréner TRX, Jakub Wurzel (Pezinok, 2012)
⦿ Nutris: Športová výživa, Ivan Mach (Topoľčany, 2012)
⦿ Tréner a cvičiteľ II. triedy v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (Bratislava, 2007)
⦿ Tréner a cvičiteľ III. triedy v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (Trnava, 2005)
 

Rovnako množstvo kurzov a cvičení počas aktívnej služby vlasti:

KURZY:
⦿ Kurz špecializovaných činností u UŠZV Lešť (boj z blízka, ženijná príprava, skialpinizmus, potápanie, bojová streľba, zdravotná príprava, horolezectvo a zlaňovacie techniky, jazyková príprava)
⦿ Kurz „psychológie a vedenia výsluchu“ na Policajnej Akadémií, Bratislava
⦿ Odborný kurz vojenského spravodajstva – HUMINT 2007, Bratislava
⦿ Kurz boja z blízka u JKD Slovakia, Spišská Nová Ves
⦿ Potápač so základným výstrojom
⦿ Obsluha vysokotlakého kompresora TRIDENT
⦿ Získanie výsadkovej triednosti:
⦿ Výsadkár 3.triedy 2005
⦿ Výsadkár 2.triedy 2006
⦿ Výsadkár 1.triedy 2008 (s počtom zoskokov: 80)
⦿ Preškoľovací kurz na padák typu krídlo 2006
⦿ Jazykový kurz STANAG Anglický jazyk: 2 (L), 2+ (S), 2+ (R), 3 (W)
⦿ Udržiavací jazykový kurz STANAG 3 - 2009 Liptovský Mikuláš
⦿ Osvedčenie na vedenie vozidiel Mercedes G 290 DT

CVIČENIA:
⦿ Medzi rezortné cvičenie s ÚOU Treno 2005
⦿ Odborné taktické cvičenie s J2 – september 2006
⦿ Odborné taktické cvičenie “KRÍDLA SLOBODY“ s J2 - september 2006
⦿ Odborné taktické cvičenie “OPERATION NEW WORLD“ s J2 - máj 2008
⦿ NATO HUMINT Exercise „STEADFAST INDICATOR 10“ v Rumunsku , 14.- 26.sep 2010
⦿ Odborné taktické cvičenie „KAPURA“, november 2010